Các nét cơ bản trong tiếng Trung và 9 quy tắc viết

Cùng với việc học bảng chữ, bạn cần phải nắm vững được các nét cơ bản trong tiếng Trung. Đây là kiến thức nền tảng, giúp bạn làm quen với chữ Hán và cách viết …

Các nét cơ bản trong tiếng Trung và 9 quy tắc viết Xem thêm »