Thi thử chứng chỉ KET-PET cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Hồ Văn Long

LOA LOA LOA Vào thứ 7 (13/05/2023) vừa qua trung tâm Ngoại Ngữ GCECenter – Global Connection Education đã phối hợp với trường Trung học cơ sở Hồ Văn Long để tổ chức buổi thi …

Thi thử chứng chỉ KET-PET cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Hồ Văn Long Xem thêm »